FORMULARZ SERWISOWY

.Drogi Kliencie, dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.
Poniżej znajdziesz Formularz Serwisowy, który prosimy pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisany dołączyć do przesyłki.

 

Przesyłkę należy dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zaadresować następująco:

Pracownia DUQTOR
ul. Pod Młynem 21
40-313 Katowice

Prosimy również zapoznać się z zasadami świadczenia usług przez naszą pracownię (Regulamin).

Obowiązek informacyjny
(na podstawie art. 13 RODO)

Przeczytaj uważnie poniższe informacje. Dowiesz się w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w naszej firmie.

Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych w Formularzu Serwisowym jest dobrowolne, że jest warunkiem przyjęcia zlecenia oraz w dalszej mierze zawarcia umowy na nasze usługi oraz wynika z przepisów prawa, w tym m.in. prawa podatkowego. Jeśli nie zgadzasz się na podanie danych możemy odmówić zawarcia umowy lub dochodzić ewentualnych roszczeń. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
DUQTOR Łukasz Chwietczuk, 40-313 Katowice, ul. Pod Młynem 21/1 prowadzący działalność gospodarczą pod numerem NIP 9542498455 oraz REGON 241317888 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Jak mogę się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony moich danych osobowych?
We wszelkich sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw wynikających z obowiązku ich ochrony możesz się z nami skontaktować przez adres e-mail: biuro@duqtor.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.

Jakie dane przetwarzamy?
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych. Podanie tych danych jest konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy:
– Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego
– Adres email
– Informacje o używanej przeglądarce internetowej
– Dane identyfikacyjne Twojej firmy, w tym NIP
– Adres do doręczeń

Jakie są cele i podstawy przetwarzania?
Zgodnie z ustalonymi przez nas czynnościami przetwarzania, przetwarzamy Twoje dane:
– w celu przedstawienia naszej oferty na podstawie Twojego zapytania telefonicznego lub drogą elektroniczną,
– w celu wykonania zapisów regulaminu świadczenia usług, w tym obsługi reklamacji i obsługi posprzedażowej,
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Komu powierzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy. Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w uzgodnionym z nami zakresie. Nasi podwykonawcy to firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne, firmy windykacyjne, przewoźnicy krajowi i zagraniczni.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Dane, które otrzymaliśmy w celu przedstawienia oferty i zawarcia umowy sprzedaży zostaną usunięte z końcem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym otrzymaliśmy Twoje ostatnie zapytanie.

  1. Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy i wykonaniem jej zapisów przetwarzamy do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz do końca okresu wynikającego z przepisów prawa określającego okres przechowywania danych osobowych, np. przepisy podatkowe.

Do jakich państw trzecich przekazywane są dane?
Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. Wyjątkiem jest sytuacja wykonania transportu przekazanego do naprawy sprzętu poza granicę Polski. Możemy wtedy korzystać z usług podmiotów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika w celu wykonania usługi transportowej lub wykonania procedury odprawy celnej. Jeżeli dane przekazywane są poza obszar EOG stosujemy standardowe klauzule umowne.

Jakie są Twoje prawa?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

– Prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania
– Prawo otrzymania kopii swoich danych
– Prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia
– Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
– Prawo sprzeciwu w szczególnej sytuacji.

W sytuacjach szczególnych, prawnie uzasadnionych, masz prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Prawo do przenoszenia danych.
Masz prawo do:
– Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dawniej: GIODO] lub innego właściwego organu nadzorczego)
– Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.